SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-11-2019

Áp dụng từ: 29/06/2020 đến 05/07/2020

27 2020

Dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập THPT Nam Triệu

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Dự Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập THPT Nam Triệu

Địa điểm

Trường THPT Nam Triệu - Cơ sở 1, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn