SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Họp Hội đồng lương và Hội đồng tuyển dụng nhà trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Họp Hội đồng lương và Hội đồng tuyển dụng nhà trường

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn