SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Địa điểm

Hội trường lớn tầng 2 - Nhà A - Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngô Quyền - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn