SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Dự Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Dự Lễ Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019)

Địa điểm

Nhà hát thành phố

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn