SỰ KIỆN TRONG NGÀY 7-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Tham dự Hội nghị tổng kết cuộc thi:"Lê Chân trong trái tim tôi"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị tổng kết cuộc thi:"Lê Chân trong trái tim tôi"

Địa điểm

Số 8 Hồ Sen - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn