SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ thành phố HP năm học 2018-2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Khối thi đua các trường ĐH, CĐ thành phố HP năm học 2018-2019

Địa điểm

Số: 484 Lạch Tray - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn