SỰ KIỆN TRONG NGÀY 7-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa Xây dựng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Xây dựng

Tham dự

Nội dung

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa Xây dựng

Địa điểm

Theo thông báo

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn