SỰ KIỆN TRONG NGÀY 5-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Chương trình tham quan trải nghiệm doanh nghiệp tại Công ty Regina Micrale International Việt Nam

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h45-13h30

Chuẩn bị

Phòng QHCC và HTQT

Tham dự

Nội dung

Chương trình tham quan trải nghiệm doanh nghiệp tại Công ty Regina Micrale International Việt Nam

Địa điểm

Công ty Regina Micrale International Việt Nam, KCN VSIP Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn