SỰ KIỆN TRONG NGÀY 6-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

ĐHĐB lần thứ X Hội người mù thành phố HP nhiệm kỳ 2019-2024

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

ĐHĐB lần thứ X Hội người mù thành phố HP nhiệm kỳ 2019-2024

Địa điểm

Nhà hát Thành phố HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn