SỰ KIỆN TRONG NGÀY 6-11-2019

Áp dụng từ: 13/07/2020 đến 19/07/2020

29 2020

Làm việc với đoàn Cảnh sát PCCC và CNCH

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

Ông Hải và Ông Nho (trực máy bơm)

Tham dự

Nội dung

Làm việc với đoàn Cảnh sát PCCC và CNCH

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn