SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-11-2019

Áp dụng từ: 18/11/2019 đến 24/11/2019

47 2019

Tham dự Hội nghị giao ban công tác thi đua Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị giao ban công tác thi đua Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc năm 2019

Địa điểm

TT Dịch vụ Bưu điện- Khu II, Đồ Sơn, Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn