SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Làm việc với lãnh đạo trường Thăng long

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00-17h00

Chuẩn bị

P. ĐT ĐH&SĐH

Tham dự

Nội dung

Làm việc với Hiệu trưởng trường Thăng long

Địa điểm

Phòng E202

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn