SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

GS. HT cùng lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Ngoại ngữ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS. HT cùng  lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Ngoại ngữ

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn