SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Họp bàn công tác chuẩn bị thành lập trường 24/9

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Họp bàn công tác chuẩn bị thành lập trường 24/9

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn