SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-09-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Sinh viên khóa 23 bắt đầu học văn hóa

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h00-17h35

Chuẩn bị

PĐT ĐH&SĐH, các giảng viên

Tham dự

Nội dung

Sinh viên khóa 23 bắt đầu học văn hóa

Địa điểm

Các phòng học

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn