SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-09-2019

Áp dụng từ: 23/09/2019 đến 29/09/2019

39 2019

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa Điện - Điện tử

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Khoa Điện - Điện tử

Tham dự

Nội dung

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của Khoa Điện - Điện tử

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn