SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-08-2019

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020

Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để sửa chữa

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 6h45-7h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để sửa chữa

Địa điểm

Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn