SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-04-2019

Áp dụng từ: 22/07/2019 đến 28/07/2019

30 2019

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Ô. Bính, Ô. Ngọc

Tham dự

Nội dung

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc

Địa điểm

Số: 484 Lạch Tray - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn