SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-04-2019

Áp dụng từ: 15/07/2019 đến 21/07/2019

29 2019

Hội nghị tổng kết tháng Thanh niên năn 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-16h00

Chuẩn bị

Đoàn Thanh Niên

Tham dự

Nội dung

Hội nghị tổng kết tháng Thanh niên năn 2019

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn