SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-04-2019

Áp dụng từ: 22/07/2019 đến 28/07/2019

30 2019

(cả ngày) Nghỉ bù ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: h00-h00

Chuẩn bị

Bảo vệ trực 24/24h

Tham dự

Nội dung

(cả ngày) Nghỉ bù ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Địa điểm

Toàn trường

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn