SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Gặp mặt Cựu sinh viên Ngành MT,HD,CB,KN

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30-h00

Chuẩn bị

Khoa MT, Phòng TCHC, Đoàn TN

Tham dự

Nội dung

Gặp mặt Cựu sinh viên Ngành MT,HD,CB,KN

Địa điểm

F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn