SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-09-2017

Áp dụng từ: 20/11/2017 đến 26/11/2017

47 2017

Seminar: Doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h00

Chuẩn bị

Phòng ĐT ĐH&SĐH

Tham dự

Nội dung

Doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

Địa điểm

Phòng đọc nhà G

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn