SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Họp mặt Cựu sinh viên khoa Ngoại ngữ hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30-11h00

Chuẩn bị

Khoa Ngoại ngữ

Tham dự

Nội dung

Họp mặt Cựu sinh viên khoa Ngoại ngữ hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Địa điểm

Hội trường tầng 5 nhà G

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn