SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Hội nghị lấy ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn Thành phố

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Đoàn TN

Tham dự

Nội dung

Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa X 

Địa điểm

Hội trường Thành đoàn

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn