SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-09-2017

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018

Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-11h30

Chuẩn bị

Ban tổ chức Hội nghị

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ IV

Địa điểm

F301 và các tiểu ban

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn