SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Tổ chức Semina chuyên đề " Phương pháp điều khiển dự báo các thiết bị bộ biến đổi công suất"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-h00

Chuẩn bị

Khoa Điện - Điện tử

Tham dự

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng.

Nội dung

Tổ chức Semina chuyên đề " Phương pháp điều khiển dự báo các thiết bị bộ biến đổi công suất"

Địa điểm

Văn phòng Khoa (tầng 3 nhà G)

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn