SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Làm việc với Đoàn giám sát "Về tình hình thi hành Luật giáo dục đại hoc" của UBVH, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Làm việc với Đoàn giám sát "Về tình hình thi hành Luật giáo dục đại hoc" của UBVH, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn