SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Tổ chức Hội diễn văn nghệ CB-GV-NV Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Công đoàn trường và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Hội diễn văn nghệ CB-GV-NV Chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập Trường

Địa điểm

Nhà tập Đa năng - Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn