SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Dự Đại hội Công đoàn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

Ô. Trần Trọng Bính

Tham dự

Nội dung

Dự Đại hội Công đoàn trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Địa điểm

Số 484 Lạch Tray, Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn