SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-09-2017

Áp dụng từ: 18/06/2018 đến 24/06/2018

25 2018

Các đơn vị sinh hoạt

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h30

Chuẩn bị

Trưởng đơn vị

Tham dự

Nội dung

Các đơn vị sinh hoạt

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn