SỰ KIỆN TRONG NGÀY 22-06-2017

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

Họp BCH Công đoàn Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

VP - Công đoàn

Tham dự

Nội dung

Họp BCH Công đoàn Trường

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn