Thứ ba, 11/08/2015 - 15:39:54

Chức năng - Nhiệm vụ Phòng Y tế

Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, giảng viên nhân viên và sinh viên, công tác y tế dự phòng, vệ sinh phòng bệnh.

 

Nhiệm vụ:

1. Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên.

2.  Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh.

3. Giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.  Lập kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên, cán bộ giảng viên, nhân  viên.

5.  Tư vấn theo dõi sức khỏe.

6.  Quản lý hồ sơ sức khỏe.

7.  Quản lý, bảo quản, đảm bảo số lượng, chất lượng thuốc, cấp phát thuốc an toàn hợp lý.

8. Tuyên truyền vận động sinh viên mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện.

9.  Lập kế hoạch chi nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu của sinh viên theo qui định.

10. Tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu nhân đạo.

11. Thực hiện sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhận bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 5.

 Phòng Y tế

                                                                                                                                                                       

Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.