Thời gian: từ 6/12/2012 - 8/12/2012 Thứ hai, 25/11/2013 - 08:19:25

Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên hệ đại học khóa 16 và cao đẳng khóa 9

 

Ban Công tác sinh viên thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng của sinh viên hệ đại học khóa 16 và cao đẳng khóa 9

   07h30 ngày 08/12/2012. sinh viên hệ đại học khóa 16 và cao đẳng khóa 9 có mặt tại nhà tập đa chức năng khu khách sạn sinh viên để nghe phổ biến kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng

Ban Công tác sinh viên
Truy cập: 1330 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.