Thời gian: từ 4/06/2020 - 19/07/2020 Thứ năm, 04/06/2020 - 15:41:04

Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Đại học & Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Chi tiết xem trong file đính kèm Lịch thi học kỳ 2, năm học 2019-2020.

Sinh viên trùng lịch thi liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Tuấn Trung, phòng Đào tạo (Phòng E101) khu giảng đường trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Truy cập: 747 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.