Thời gian: từ 10/07/2019 - 1/08/2019 Thứ tư, 10/07/2019 - 15:36:25

Kết quả thi PET ngày 22.06.2019

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 22.06.2019

1. Sinh viên thi PET ngày 22.06.2019 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 22.06.2019

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi thứ 7 ngày 27.07.2019 tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp cô Hoàng Thị Minh Hà  (ĐT 0943.414339).

Truy cập: 521 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.