Thời gian: từ 11/01/2018 - 10/02/2018 Thứ năm, 11/01/2018 - 15:45:39

Kết quả thi PET ngày 23.12.2017

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (Bài thi PET) ngày 23.12.2017

1. Sinh viên thi PET ngày 23.12.2017 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi PET ngày 23.12.2017

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên hệ cao đẳng, hệ đại học liên thông, hệ đại học khóa 13 trở về trước có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0904.313150).

4. Sinh viên thi PET không đạt yêu cầu sẽ đăng ký kỳ thi 13h15 thứ 7 ngày 27.01.2018 tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, liên hệ trực tiếp cô Hoàng Kim Chung  (ĐT 0904.220487).

Truy cập: 494 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.