Thời gian: từ 25/09/2015 - 8/10/2015 Thứ sáu, 25/09/2015 - 14:01:40

Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 17.09.2015

Bài thi TOEIC nội bộ áp dụng cho sinh viên học hệ cao đẳnghệ đại học liên thông các khóa.

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ TOEIC  nội bộ ngày 17.09.2015

1. Sinh viên thi TOEIC nội bộ ngày 17.09.2015 xem điểm chi tiết trong file đính kèm, “Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 17.09.2015

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi TOEIC nội bộ không đạt yêu cầu có thể đăng ký kỳ thi TOEIC nội bộ 13h15 thứ 5 ngày 15.10.2015 tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học

Thời gian đăng ký từ 8h00 thứ 2 ngày 28.09.2015 đến 17h00 thứ 4 ngày 14.10.2015.

Mọi thông tin liên quan về việc đăng  ký thi TOEIC nội bộ và HSK liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn(ĐT 0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ ngày thứ 7.

Truy cập: 1334 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.