Thứ năm, 13/08/2020 - 09:45:48

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014

Trong thời gian 3 ngày (từ 22/5 đến 24/5/2014), lực lượng dân quân tự vệ của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tham gia huấn luyện chính trị và quân sự gồm nội dung: Pháp lệnh dân quân tự vệ; chiến lược diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế,chính trị,văn hóa- xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Huấn luyện quân sự trọng tâm là huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn xa trúng hướng, chiến thuật dân quân tự vệ và các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu.

Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã chuẩn bị tốt các điều kiện về: giáo án, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện. Đặc biệt, tiếp tục huấn luyện theo phương châm "cơ bản - thiết thực - vững chắc"; coi trọng huấn luyện đồng bộ và sát với nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của đơn vị, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi trở lên.

(Huấn luyện nội dung: Chào, báo cáo)

 

 

 

 

( Nội dung: Tháo, lắp súng)

 

 

 


Nội dung: Ngắm bắn

Bùi Bá Ngọc

Truy cập: 2738 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.