Thời gian: từ 3/02/2012 - 5/02/2012 Thứ bảy, 28/03/2020 - 21:22:48

Thông báo chương trình, nội dung, kế hoạch Tết trồng cây tại khu CS2

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trường Đại học Dân lập Hải Phòng giao tại cuộc họp giao ban CBCC trường ngày 30/01/2012 về việc trồng cây tại khu cơ sở 2 Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012.
 

    Nay Hiệu trưởng giao cho  các đơn vị phối hợp là Ban QLDA, Phòng QLKH-CGCN, TT thư viện, phòng TC-HC, Đoàn TN và Ban Bảo vệ thực hiện Thông báo kế hoạch trồng cây đợt I như sau:

 I - Địa điểm trồng cây : Khu Cơ sở II của trường tại Xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng.

II - Thời gian dự kiến:   

Từ 8 giờ 00 phút các đơn vị cử người  đến nhận dụng cụ và cây trồng ( đ/c Toản  cấp ).

8 giờ 30 phútngày Chủ nhật 5/02/ 2012 tức ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn ( 2012 ) tất cả CB, GV, CNV và Sinh viên tập trung tại Khu 2, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng, mang sẵn dụng cụ để dự lễ (vị trí khu vực cổng chính, theo hướng dẫn ).

- 9 giờ Lễ khai mạc:  Ông Hoàng Xuân Thung CB Chuyên trách TT giới thiệu đại biểu, mời Hiệu trưởng khai mạc lễ.

- 9 giờ 20 phút: tiến hành trồng cây đến 11 giờ.

III - Thành phần tham gia : Toàn thể CB,GV, CNV, Sinh viên và các đại biểu mời.

IV - Phân công tổ chức thực hiện:

1. Ban QLDA chuẩn bị cây, vị trí trồng cây, chuẩn bị hố đào sẵn ( hoặc cắm vị trí), phân bổ dụng cụ trồng cây, lo việc trồng cây cho các đại biểu, lãnh đạo Trường, chuẩn bị 10 dụng cụ, 10 đôi găng tay trắng, chuyển bàn phát biểu, 03 bàn, cốc, nước uống và 15 ghế để Đại biểu ngồi khi chờ dự lễ ( giao Tổ bảo vệ Ban QLDA chuẩn bị ).

2. Phòng TC - HC: Mời truyền hình, báo chí đưa tin, tiếp khách.

3. TT Thư viện : Trang trí khánh tiết, loa đài, hồng kỳ, bảng tên đơn vị, bảng tên khu vực giữ xe. Xong trước 15 giờ thứ 7 ngày 4/02/2012, giao cho bảo vệ của Ban Dự án .

4. Ban Bảo vệ :  Bố trí khu vực và giữ xe.

5. Ban CTSV :  Huy động và quản lý SV trồng cây ( huy động 300 SV ).

6. Đoàn TN cùng Ban CTSV cử 5 SV nữ ăn mặc đẹp đón tiếp khách ,05 SV nam phụ việc trồng cây cho các đại biểu.

7. Phòng Y tế : Chuẩn bị thuốc, bông băng… sơ cứu khi cần.

V - Phường tiện đi lại và đảm bảo An toàn :

Các đơn vị và cá nhân tự túc phương tiện và đảm bảo An toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

VI - Phân chia Cán bộ hướng dẫn và dụng cụ theo bảng sau :

STT

Đơn vị

Số lượng CB,GV,CNV

Số lượng

cây trông

Số

lượng

dụng cụ

Người

phụ trách

Ghi chú

1

Phòng TC-HC

23

23

-

đ/c Toản, Hải

tự túc dụng

cụ vì tổ s/c có

2

Phòng Đào tạo

12

12

3

đ/c Toản, Hải

 

3

Ban QLDA

14

14

2

đ/c Toản, Hải

 

4

Phòng KH-TC

6

6

2

đ/c Toản, Hải

 

5

Phòng Đối ngoại-

HTQT

5

5

2

đ/c Toản

đ/c Hải DA

 

6

Ban IZO-Thanh tra

7

7

2

đ/c Toản, Vĩnh

 

7

TT Thông tin Thư viện

20

20

6

đ/c Giỏi, Vĩnh

 

8

Ban CTSV

8

8

3

đ/c Giỏi,  Vĩnh

 

9

Ban Bảo vệ

21

21

6

đ/c Giỏi, Vĩnh

 

10

Phòng Y tế

3

3

1

đ/c Giỏi, Vĩnh

 

11

Tổ Nhà ăn

17

17

4

đ/c Giỏi, Vĩnh

 

12

Khoa CNTT

17

17

4

đ/c Nhật,Toàn

 

13

Khoa Điện-Điện tử

14

14

4

đ/c  Nhật, Toàn

 

14

Khoa Xây Dựng

17

17

4

đ/c  Nhật, Toàn

 

15

Khoa Môi trường

19

19

5

đ/c  Nhật, Toàn

 

16

Khoa QTKD

34

34

8

đ/c  Nhật, Toàn

 

17

Khoa VHDL

9

9

3

đ/c  Nhật, Toàn

 

18

Khoa Ngoại ngữ

34

34

8

đ/c Hùng DA

 

19

Bộ môn CB-CS

8

8

3

đ/c Hùng DA

 

20

Bộ môn GDTC

11

11

-

đ/c Hùng DA

tự túc dụng cụ vì có.

21

Trường Mần non HN Quốc tế. TTNgôi sao tương lai

15

15

5

đ/c Hùng DA

 

22

Khối sinh viên

300

300

20

đ/c Van

đ/c.Hùng CTSV

 

23

Đại biểu

15

15

10

đ/c Thanh, Tân

 

 

Tổng số

617

617

105

 

 

VII - Chọn và giao cây: Đ/c Xuân, Phong, Tuyến. Bố trí cây trồng cho phù hợp.

VIII - Phục vụ hướng dẫn Đại biểu, đón và tiếp  khách:  Các đ/c Tân, Tuyến, Thế, Dương TC-HC cùng 5 SV nữ .

Các đơn vị do Cán bộ, GV, CNV không có mặt vì lý do công tác, ốm đau, thai sản…đơn vị xác nhận bố trí đợt sau.

Sau khi hoàn tất việc trồng cây, các cá nhân, đơn vị phải chú ý chăm sóc cây đảm bảo cây sống và phát triển.

Ban QLDA có trách nhiệm thống kê báo cáo lãnh đạo trường biết để chỉ đạo.

Nay thông báo để mọi người biết liên hệ thực hiện.

Lê Hữu Tân- Phó Ban TC

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.