Thời gian: từ 2/02/2009 - 28/02/2009 Chủ nhật, 29/03/2020 - 21:47:11

Kết quả kiểm tra điểm của Ban Thanh tra

Ban Thanh tra đã tiến hành kiểm tra xong điểm thi lại tốt nghiệp của sinh viên các khóa 5, 7, 8. Cụ thể như sau:
 

  1. Tổng số môn học Ban Kiểm định & Đảm bảo chất lượng đã bàn giao để kiểm tra: 16 môn học.
  2. Tổng số môn học Ban thanh tra đã kiểm tra và bàn giao cho Ban Kiểm định & Đảm bảo chất lượng  : 16 môn học.
  3. Tổng số lượt sinh viên K5, K7 & K8 thi lại tốt nghiệp: 357 (lượt sinh viên).

(Thanh Thủy)

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.