Thời gian: từ 19/08/2016 - 19/08/2016 Thứ tư, 20/03/2019 - 12:22:30

Bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, Toàn trường được nghỉ

Ban Công tác Sinh viên xin thông báo. Ngày mai 19/08/2016 cơn bão số 3 đổ bộ vào Hải Phòng, Toàn trường nghỉ học cả ngày, trừ lớp MT1801Q học giáo viên Hà Nội

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.