Thời gian: từ 16/02/2016 - 29/02/2016 Thứ bảy, 28/03/2020 - 22:22:04

Thông báo kế hoạch kiểm tra

Kính gửi: Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học.

Thực hiện kế hoạch thanh, kiểm tra năm học 2015 - 2016 được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20/8/2015, Ban Thanh tra xin gửi tới quý Phòng lịch làm việc và nội dung kiểm tra vào hồi 14h ngày 26/02/2016 như sau:

Nội dung làm việc và kiểm tra:

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 và những nhiệm vụ được quy định trong quyết định số 408/2013/QĐ-HT về công tác thống kê, lưu trữ kết quả đào tạo học kỳ 1.

* Kết quả khắc phục những kiến nghị của thanh tra về công tác tuyển sinh năm 2015 đối với các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng, Cao học và những ý kiến khác trong báo cáo kết quả kiểm tra ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Kính đề nghị quý Phòng bố trí thời gian làm việc với đoàn kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung trên để buổi làm việc đạt kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

TRƯỞNG BAN THANH TRA GD

(Đã ký)

GVC. PHẠM VĂN THIỆN

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.