Thời gian: từ 18/07/2015 - 1/08/2015 Thứ ba, 02/06/2020 - 02:50:51

Lịch thi học kỳ phụ hè năm 2015

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ phụ hè năm học 2014-2015, SV xem chi tiết trong file đính kèm "Lịch thi học kỳ phụ

SV trùng lịch thi liên hệ trực tiếp với cô Hoàng Thị Minh Hà tại Phòng Đào tạo&Sau đại học trước ngày 27/07/2015.

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.