Thứ tư, 08/07/2020 - 17:43:35

Thông báo mở lớp tiếng Nhật miễn phí với giáo viên bản ngữ

Phòng QHCC & HTQT thông báo, ngày 02/12/2016 sẽ khai giảng lớp tiếng Nhật miễn phí với giáo viên bản ngữ. Chi tiết như sau:

Mo lop tierng Nhat mien phi tai DH Dan lap Hai Phong

 

Phòng QHCC & HTQT

Truy cập: 3639 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.