LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Áp dụng từ: 17/02/2020 đến 23/02/2020

08 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
17-02-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
18-02-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-02-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-02-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-02-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-02-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23-02-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.