LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
22-05-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-05-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-05-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-05-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Hội thảo du học Hàn Quốc Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Học sinh và Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu du học Hàn Quốc
Khách sạn Nam Cường
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.