LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Áp dụng từ: 11/11/2019 đến 17/11/2019

46 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
11-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
12-11-2019
Sáng
Từ: 10h30-11h30 Làm việc với Đại học Vân Nam - Trung Quốc Phòng QHCC và HTQT
Phòng QHCC và HTQT
Phòng họp E201
Chiều
Thứ 4
13-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
14-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
15-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
16-11-2019
Sáng
Từ: 7h00-17h30 Chương trình thực tế dành cho sinh viên HPU tại AEON MALL Long Biên - Hà Nội Phòng QHCC và HTQT
Sinh viên các khoa ngành, Cán bộ phòng Đào tạo ĐH & SĐH, Cán bộ phòng QHCC và HTQT, Cán bộ quản lý sinh viên các khoa, Đoàn Thanh niên
AEON MALL Long Biên, Hà Nội
Chiều
Hôm nay
17-11-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.