LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-01-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
24-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-01-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-01-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.