LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Áp dụng từ: 25/03/2019 đến 31/03/2019

13 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
25-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
26-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
27-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
28-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
29-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
30-03-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
31-03-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.