Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ năm, 06/08/2020 - 14:38:39

Danh sách Ban chấp hành công đoàn

Danh sách Ban chấp hành công đoàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng khóa 5 (nhiệm kỳ 2013 - 2015)

 

 
 
1
KS. Trần Trọng Bính
 
 
Chủ tịch công đoàn
Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính
 
 
2
TS. NGƯT. Trần Thị Mai
 
 
Phó Chủ tịch công đoàn
Trưởng ban nữ công
Trưởng phòng Đào tạo ĐH & SĐH
 
 
3
ThS. Đỗ Thị Hồng Lý
 
 
Ủy viên Thường vụ
Phó ban Nữ công
Giảng viên Khoa Điện – Điện tử
 
 
4
NCS. Nguyễn Thị Xuân Hương
 
 
Ủy viên Thường vụ
Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
5
TS. Trần Đức Nga
 
 
Ủy viên BCH CĐ
Trưởng phòng QHCC & HTQT
 
 
6
CN. Trần Thị Thùy Dương
 
 
Ủy viên BCH 
Chủ tịch công đoàn bộ phận Phòng TCHC
Phó phòng TCHC
 
 
7
BS. Nguyễn Thị Hồng Quyên
 
 
Ủy viên BCH 
Phó phòng Y tế
 
 
 
8
Đặng Kim Hải
 
 
Ủy viên BCH 
Trưởng Ban Bảo vệ
 
 
9
CN. Bùi Bá Ngọc
 
 
Ủy viên BCH 
Cán bộ Ban Công tác sinh viên
 
 
10
ThS. Bùi Thị Kim Oanh
 
 
Ủy viên BCH 
Phó ban Nữ công
Phó GĐ TTTTTV
 
 
11
ThS. Lương Văn Hải
 
 
Ủy viên BCH 
Chủ nhiệm Bộ môn Giáo dục thể chất
 
 
12
 
 
ThS. Trần Thị Thanh Thảo
 
 
Ủy viên BCH 
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
 
 
13
ThS. Đào Thị Thanh Mai
 
 
Ủy viên BCH 
Phó trưởng Khoa Văn hóa Du lịch
 
 
14
CN. Đinh Thị Mai
 
 
Ủy viên BCH 
Giáo viên Trường MNHNQT
 
 
15
ThS. Lê Thị Thu Hoài
 
 
Ủy viên BCH 
Chủ tịch công đoàn bộ phận Khoa ngoại ngữ
Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

 

 

 

 

Truy cập: 5899 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.