Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 29/04/2011 - 30/05/2011 Thứ ba, 11/08/2020 - 16:22:34

Thông báo về việc tham gia chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2011.

BCH Hội sinh viên trường tiến hành tuyển chọn các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2011”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2010 - 2011.

Căn cứ kế hoạch tổ chức chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2011 của BCH Đoàn trường và BCH Hội sinh viên trường.

BCH Hội sinh viên trường tiến hành tuyển chọn các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch “Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2011” như sau:

1. Thời gian diễn ra chiến dịch (dự kiến): Từ 20/6 đến 31/7/2009

2. Các hoạt động chính:

- Tình nguyện tiếp sức mùa thi.

- Tình nguyện vì cộng đồng.

- Văn nghệ xung kích.

3. Tiêu chuẩn:

- Là sinh viên trường đại học dân lập Hải Phòng.

- Có sức khoẻ và nhiệt tình với công tác tình nguyện.

- Có thời gian tham gia toàn bộ chiến dịch.

4. Đăng ký:

- Thời gian đăng ký: trước ngày 30/5/2011.

- Hình thức đăng ký:

- Đăng ký theo lớp hoặc trực tiếp (theo mẫu) gửi về văn phòng Đoàn trường.

- Đăng ký qua email: hoisinhvien@hpu.edu.vn

Chú ý: Các bạn sinh viên không tham gia chiến dịch tới văn phòng Đoàn trường nhận giấy giới thiệu sinh hoạt tại địa phương (từ 1/5 đến 30/5/2011).

Hội sinh viên

Truy cập: 3243 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.