Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 13/06/2011 - 16/06/2011 Thứ ba, 11/08/2020 - 16:50:56

Thông báo về việc tổ chức tuyển chọn Sinh viên tình nguyện hè 2011

Căn cứ kế hoạch tổ chức chiến dịch Mùa hè sinh viên tình nguyện năm 2011 của BCH Đoàn trường và BCH Hội sinh viên trường.

BCH Hội sinh viên trường tiến hành tuyển chọn các đội hình sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch như sau:

- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 16/6/2011.

- Địa điểm : Hội trường F301 – Khu giảng đường

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng.

Hội sinh viên trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên đã đăng kí tham gia chiến dịch. Các bạn sinh viên tham gia vòng tuyển chọn xem danh sách được dán tại bảng thông báo và các kênh thông tin của Đoàn trường.

Hội sinh viên

Truy cập: 3278 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.