Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 12/05/2012 - 25/06/2012 Thứ ba, 11/08/2020 - 16:03:43

Thông báo đăng ký đội hình sinh viên tình nguyện 2012

Căn cứ kế hoạch số 20 của Thành Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên - Hội sinh viên thành phố Hải Phòng về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012; Căn cứ chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2012. BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng thông báo tuyển sinh viên tham gia Đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi và tham gia chiến dịch mùa hè sinh viên tình nguyện hè 2012. Cụ thể như sau:

1. Chiến dịch tiếp sức mùa thi: từ ngày 28/6/2012 – 10/7/2012, gồm đội hình tiếp súc mùa thi tại trường ĐH Dân lập Hải Phòng và trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo hướng dẫn của Thành đoàn Hải Phòng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường ĐH Dân lập Hải Phòng .


2. Chương trình tình nguyện mùa hè xanh: từ 15/7/2012 – 30/8/2012 tại các huyện ngoại thành của thành phố và các tỉnh lân cận.

Về số lượng: Không giới hạn các bạn tham gia đăng ký.

Thời gian đăng ký:  từ 02/5 – 15/6/2012.

Phỏng vấn tuyển chọn:  20/6/2012

Tập huấn SVTN:  từ 22 - 25/6/2012

Các bạn có thể lấy mẫu đơn đăng ký trên mạng và gửi về Văn phòng đoàn trường hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng đoàn trường.

Mẫu đơn đăng ký: Mau don tinh nguyen 2012.pdf

Đoàn thanh niên
Truy cập: 3629 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.