Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thời gian: từ 8/02/2017 - 16/02/2017 Thứ ba, 11/08/2020 - 17:17:56

Thông báo về kế hoạch tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện tháng 2/2017

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2017 theo kế hoạch như sau:

·             Đối tượng tham gia hiến máu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

·            Thi gian t chc hiến máu: 01 ngày, thứ 4 ngày 15/02/2017

Buổi sáng:   Từ 7h30 đến 11h

Buổi chiều:  Từ 14h đến 16h

* Địa điểm tổ chức hiến máu:  Tại khu giảng đường - Trường ĐHDL Hải Phòng

 

 

Hiệu tr­ưởng

 GS. TS. NGƯT.Trần Hữu Nghị ( đã ký )

                                                             

 

Ghi chú: Chế độ chăm sóc người hiến máu tình nguyện được Bệnh viện Việt Tiệp thực hiện theo qui định như sau:

- Được nhận 01 thẻ chứng nhận hiến máu, khi người có tên trên thẻ cần sử dụng máu sẽ được ưu tiên truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến, tại các cơ sở y tế nhà nước.

- Được khám bệnh, tư vấn và làm một số xét nghiệm miễn phí trước khi hiến máu

- Được ăn nhẹ tại chỗ mức 35.000 đồng

- Được nhận 100.000 đồng tiền quà tặng (đối với người hiến 250 ml), nhận 150.000 đồng (đối với       người hiến 350 ml)

- Nhận 45.000 đồng tiền hỗ trợ đi, đến địa điểm hiến máu.

 

*  Nếu có bất kỳ vướng mắc gì xin liên hệ với Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, số điện thoại 0313.951.747

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

(Tháng 2 năm 2017)

 

STT

Họ và tên

Lớp gốc

Thời gian hiến máu

( sáng / chiều)

Chữ ký

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Hải Phòng, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

 

CÁN SỰ LỚP MÔN HỌC

(ký, ghi rõ họ tên )

 

 

 

Lưu ý:     

Sinh viên đăng ký và gửi danh sách về Phòng y tế trước ngày 15 / 02 /2017.

 

 

 

Truy cập: 4074 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.